THỰC ĐƠN CỦA TRẺ THÁNG V TUẦN I

Từ ngày 04/5 đến ngày 08/5/2021

THỨ, NGÀY

 

BỮA TRƯA

 

PHỤ CHIỀU

 

 

ĐIỀU CHỈNH

 

Thứ 2

04/5/2021

 

Cơm gạo tẻ

Thịt gà nấu xáo

Muối lạc, vừng

Canh bí đỏ nấu tôm

 

 

Sữa ARTi

 

 

 

 

 

Thứ 3

05/5/2021

 

Cơm gạo tẻ

Chả cá sốt cà chua

Muối lạc, vừng

Canh rau vặt nấu hến

 

Cháo thịt dê hầm đậu xanh, rau thơm

 

 

Thứ 4

06/5/2021

Cơm gạo tẻ

Trứng gà rán

Rau xào thập cẩm

Canh hẹ trứng

 

Chè thập cẩm

 

 

 

Thứ 5

07/5/2021

Cơm gạo tẻ

Thịt gà xào sả

Muối lạc, vừng

Canh mướp nấu tôm

 

 

Sữa ARTI

 

 

Thứ 6

 08/5/2021

Cơm gạo tẻ

Cá thu sốt cà chua

Rau đậu xào

Canh rau ngót nấu hến

 

Cháo canh hầm xương thịt

 

 

 

 

                                                                                           

THỰC ĐƠN CỦA TRẺ THÁNG VI TUẦN IV

Từ ngày 26/4 đến ngày 30/4/2021

THỨ, NGÀY

 

BỮA TRƯA

 

PHỤ CHIỀU

 

 

ĐIỀU CHỈNH

 

Thứ 2

26/4/2021

 

Cơm gạo tẻ

Thịt gà nấu xáo

Muối lạc, vừng

Canh bí xanh nấu tôm

 

 

Sữa ARTi

 

 

 

 

 

Thứ 3

27/4/2021

 

Cơm gạo tẻ

Cá thu sốt cà chua

Muối lạc

Canh rau vặt nấu hến

 

Cháo thịt dê hầm đậu xanh, rau thơm

 

 

Thứ 4

28/4/2021

Cơm gạo tẻ

Trứng gà rán

Rau xào thập cẩm

Canh hẹ trứng

 

      Xôi đâu xanh

Muối lạc, vừng

 

 

 

Thứ 5

29/4/2021

Cơm gạo tẻ

Thịt gà xào sả

Muối lạc, vừng

Canh mướp nấu tôm

 

 

Chè đậu đen

 

 

Thứ 6

 30/4/2021

 

Nghỉ ngày lễ 30/4

 

Nghỉ ngày lễ 30/4

 

 

 

 

                                      

THỰC ĐƠN CỦA TRẺ THÁNG IV TUẦN III

Từ ngày 19/4 đến ngày 23/4/2021

THỨ, NGÀY

 

BỮA TRƯA

 

PHỤ CHIỀU

 

 

ĐIỀU CHỈNH

 

Thứ 2

19/4/2021

 

Cơm gạo tẻ

Thịt gà xào sả

Rau xào thập cẩm

Canh bí xanh nấu tôm

 

Sữa ARTi

 

 

 

 

 

 

Thứ 3

20/4/2021

 

Cơm gạo tẻ

Chả cá sốt cà chua

Muối lạc, vừng

Canh rau vặt nấu thịt

 

Cháo thịt dê hầm đậu xanh, rau thơm

 

 

 

Thứ 4

21/4/2021

 

GIỔ VUA HÙNG

 

GIỔ VUA HÙNG

 

 

 

 

Thứ 5

22/4/2021

Cơm gạo tẻ

Cá thu sốt cà chua

Muối lạc

Canh cà chua nấu trứng

 

Sữa ARTi

 

 

 

Thứ 6

  23/4/2021

 

Tổ chức tiệc Buffet

 

Cháo bồ câu hầm đậu xanh

 

 

 

 

 

                                                                                       

THỰC ĐƠN CỦA TRẺ THÁNG VI TUẦN II

Từ ngày 12/4 đến ngày 16/4/2021

THỨ, NGÀY

 

BỮA TRƯA

 

PHỤ CHIỀU

 

 

ĐIỀU CHỈNH

 

Thứ 2

12/4/2021

 

Cơm gạo tẻ

Thịt gà nấu xáo

Muối lạc, vừng

Canh bí đỏ nấu tôm

 

 

Sữa ARTi

 

 

 

 

 

Thứ 3

13/4/2021

 

Cơm gạo tẻ

Cá thu sốt cà chua

Muối lạc

Canh cà chua nấu trứng

 

Cháo thịt dê hầm đậu xanh, rau thơm

 

 

Thứ 4

14/4/2021

Cơm gạo tẻ

Trứng gà rán

Rau xào thập cẩm

Canh rau khoai nấu hến

 

      Chè thập cẩm

 

 

 

Thứ 5

15/4/2021

Cơm gạo tẻ

Thịt gà xào sả

Muối lạc, vừng

Canh bí xanh nấu tôm

 

Sữa ARTi

 

 

 

Thứ 6

 16/4/2021

Cơm gạo tẻ

Cá trắm kho mật

Muối lạc, vừng

Canh rau vặt nấu tôm

 

Cháo bồ câu hầm đậu xanh, rau thơm

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

                                                                                

THỰC ĐƠN CỦA TRẺ THÁNG III TUẦN I

Từ ngày 29/3 đến ngày 02/4/2021

THỨ, NGÀY

 

BỮA TRƯA

 

PHỤ CHIỀU

 

 

ĐIỀU CHỈNH

 

Thứ 2

29/3/2021

 

Cơm gạo tẻ

Thịt gà nấu xáo

Rau đậu xào lòng gà

Canh rau vặt nấu thịt

 

 

 

Sữa ARTi

 

 

 

 

 

Thứ 3

30/3/2021

 

Cơm gạo tẻ

Cá thu sốt cà chua

Muối lạc

Canh cà chua nấu trứng

 

Cháo thịt dê hầm đậu xanh, rau thơm

 

 

 

Thứ 4

31/3/2021

Cơm gạo tẻ

Thịt ngan xào sả

Muối lạc, vừng

Canh bí xanh nấu tôm

 

 

Sữa ARTi

 

 

 

Thứ 5

01/4/2021

Cơm gạo tẻ

Trứng gà rán

Rau xào thập cẩm

Canh rau khoai nấu hến

 

Xôi đậu xanh

Muối lạc vừng

 

 

Thứ 6

  02/4/2021

Cơm gạo tẻ

Cá trắm kho mật

Muối lạc, vừng

Canh bí đỏ hầm xương

 

Cháo tim cật, rau thơm

 

 

 

 

 

 

                                                                                            

THỰC ĐƠN CỦA TRẺ THÁNG III TUẦN IV

Từ ngày 22 đến ngày 26/3/2021

THỨ, NGÀY

 

BỮA TRƯA

 

PHỤ CHIỀU

 

 

ĐIỀU CHỈNH

 

Thứ 2

22/3/2021

 

Cơm gạo tẻ

Thịt bò súp cà chua

Rau xào thập cẩm

Canh rau vặt nấu thịt

 

Sữa ARTi

 

 

 

 

 

Thứ 3

23/3/2021

 

Cơm gạo tẻ

Thịt lợn kho tàu

Muối lạc

Canh bí xanh nấu tôm

 

Bánh bao nhân thịt

 

 

Thứ 4

24/3/2021

Cơm gạo tẻ

Chả cá sốt cà chua

Muối vừng

Canh bí đỏ hầm xương

 

Cháo thịt gà hầm hạt sen, rau thơm

 

 

Thứ 5

25/3/2021

Cơm gạo tẻ

Trứng cút kho thịt

Muối vừng

Canh cải ngọt nấu thịt nạc

 

Cháo canh hầm xương, thịt

 

 

 

Thứ 6

  26/3/2021

Cơm gạo tẻ

Thịt gà nấu xáo

Rau đậu xào lòng gà

Canh hẹ trứng

 

Sữa ARTi

 

 

 

 

 

THỰC ĐƠN CỦA TRẺ THÁNG III TUẦN III

Từ ngày 15 đến ngày 19/3/2021

THỨ, NGÀY

 

BỮA TRƯA

 

PHỤ CHIỀU

 

 

ĐIỀU CHỈNH

 

Thứ 2

15/3/2021

 

Cơm gạo tẻ

Thịt lợn nấu nhừ

Muối lạc, vừng

Canh bí xanh nấu tôm

 

 

Sữa ARTi

 

 

 

 

 

Thứ 3

16/3/2021

 

Cơm gạo tẻ

Thịt bò hầm củ quả

Rau xào thập cẩm

Canh hẹ trứng

 

Cháo thịt gà hầm hạt sen, rau thơm

 

 

 

Thứ 4

17/3/2021

Cơm gạo tẻ

Thịt gà xào sả

Rau đậu xào lòng gà

Canh bí đỏ hầm xương

 

 

Sữa ARTi

 

 

 

Thứ 5

18/3/2021

Cơm gạo tẻ

Trứng đúc thịt

Muối lạc, vừng

Canh rau khoai nấu hến

 

Cháo xương lợn, rau thơm

 

 

Thứ 6

  19/3/2021

Cơm gạo tẻ

Cá thu sốt cà chua

Muối lạc, vừng

Canh Rau vặt nấu thịt

 

Cháo thịt dê, đậu xanh, rau thơm

 

 

 

 

 

    

 

THỰC ĐƠN CỦA TRẺ THÁNG III TUẦN II

Từ ngày 8 đến ngày 12/3/2021

THỨ, NGÀY

 

BỮA TRƯA

 

PHỤ CHIỀU

 

 

ĐIỀU CHỈNH

 

Thứ 2

8/3/2021

 

Cơm gạo tẻ

Thịt bò rim

Rau xào thập cẩm

Canh rau vặt nấu thịt

 

Xôi đậu xanh

Muối lạc

 

 

 

 

Thứ 3

9/3/2021

 

Cơm gạo tẻ

Thịt lợn kho tàu

Muối lạc

Canh bí xanh nấu tôm

 

Bánh rán

 

 

Thứ 4

10/3/2021

Cơm gạo tẻ

Chả cá sốt cà chua

Muối vừng

Canh bí đỏ hầm xương

 

Cháo thịt gà hầm hạt sen, rau thơm

 

 

Thứ 5

11/3/2021

Cơm gạo tẻ

Trứng cút kho thịt

Muối vừng

Canh cải ngọt nấu thịt nạc

 

Sữa ARTi

Bánh bông lan

 

 

Thứ 6

  12/3/2021

Cơm gạo tẻ

Thịt gà nấu xáo

Rau đậu xào lòng gà

Canh hẹ trứng

 

Cháo canh hầm xương, thịt

 

 

 

 

 

THỰC ĐƠN CỦA TRẺ THÁNG III TUẦN II

Từ ngày 8 đến ngày 12/3/2021

THỨ, NGÀY

 

BỮA TRƯA

 

PHỤ CHIỀU

 

 

ĐIỀU CHỈNH

 

Thứ 2

8/3/2021

 

Cơm gạo tẻ

Thịt bò rim

Rau xào thập cẩm

Canh rau vặt nấu thịt

 

Xôi đậu xanh

Muối lạc

 

 

 

 

Thứ 3

9/3/2021

 

Cơm gạo tẻ

Thịt lợn kho tàu

Muối lạc

Canh bí xanh nấu tôm

 

Bánh rán

 

 

Thứ 4

10/3/2021

Cơm gạo tẻ

Chả cá sốt cà chua

Muối vừng

Canh bí đỏ hầm xương

 

Cháo thịt gà hầm hạt sen, rau thơm

 

 

Thứ 5

11/3/2021

Cơm gạo tẻ

Trứng cút kho thịt

Muối vừng

Canh cải ngọt nấu thịt nạc

 

Sữa ARTi

Bánh bông lan

 

 

Thứ 6

  12/3/2021

Cơm gạo tẻ

Thịt gà nấu xáo

Rau đậu xào lòng gà

Canh hẹ trứng

 

Cháo canh hầm xương, thịt

 

 

 

 

 

THỰC ĐƠN CỦA TRẺ THÁNG III TUẦN I

Từ ngày 1 đến ngày 5/3/2021

THỨ, NGÀY

 

BỮA TRƯA

 

PHỤ CHIỀU

 

 

ĐIỀU CHỈNH

 

Thứ 2

01/3/2021

 

Cơm gạo tẻ

Thịt gà nấu xáo

Rau đậu xào lòng gà

Canh rau vặt nấu thịt

 

Sữa ARti

 

 

 

 

 

Thứ 3

02/3/2021

 

Cơm gạo tẻ

Trứng gà đúc thịt

Muối lạc

Canh bí đỏ hầm xương

 

Cháo thịt dê, đậu xanh, rau thơm

 

 

Thứ 4

03/3/2021

Cơm gạo tẻ

Cá thu sốt cà chua

Canh bí xanh nấu tôm

 

Phở thịt bò, rau thơm

 

 

Thứ 5

04/3/2021

Cơm gạo tẻ

Thịt bò hầm củ quả

Muối vừng

Canh hẹ trứng

 

xôi đậu xanh

Muối lạc

 

 

Thứ 6

  05/3/2021

Cơm gạo tẻ

Thịt gà xào sả, lá chanh

Rau xào thập cẩm

Canh cải cúc nấu thịt nạc

 

 

Sữa ARTi

 

 

 

 

 

                                                                                        

 

THỰC ĐƠN CỦA TRẺ THÁNG 02

Từ ngày 22 đến ngày 26/02/2021

THỨ, NGÀY

 

BỮA TRƯA

 

PHỤ CHIỀU

 

 

ĐIỀU CHỈNH

 

Thứ 2

22/2/2021

 

Cơm gạo tẻ

Thịt bò hầm cà chua

Canh bí xanh nấu tôm

Muối vừng

 

 

 

Sữa bột ARti

 

 

 

 

 

Thứ 3

23/2/2021

 

Cơm gạo tẻ

Thịt gà xào sả

Canh rau vặt nấu thịt

Rau thập cẩm

 

Xôi đậu xanh, muối vừng

 

 

 

Thứ 4

24/2/2021

Cơm gạo tẻ

Cá thu sốt cà chua

Canh bí đỏ hầm xương

Muối lạc

 

 

Phở bò, rau thơm

 

 

 

 

 

 

Thứ 5

25/2/2021

Cơm gạo tẻ

Trứng gà đúc thịt lợn

Canh rau cải thịt bò

Muối lạc

 

Cháo thịt dê, đậu xanh, rau thơm

 

 

Thứ 6

  26/2/2021

Cơm gạo tẻ

Thịt gà xáo lá chanh

Rau đậu xào lòng gà

Canh hẹ trứng gà

 

 

Sữa Arti

 

 

 

  

THỰC ĐƠN CỦA TRẺ THÁNG 01 TUẦN IV

Từ ngày 25 đến ngày 29/01/2021

THỨ, NGÀY

 

BỮA TRƯA

 

PHỤ CHIỀU

 

 

ĐIỀU CHỈNH

 

Thứ 2

25/1/2021

 

Cơm gạo tẻ

Thịt gà nấu xáo

Rau đậu xào lòng gà

Canh rau vặt nấu thịt

 

Sữa ARti

 

 

 

 

 

Thứ 3

26/1/2021

 

Cơm gạo tẻ

Trứng gà đúc thịt

Muối lạc

Canh bí đỏ hầm xương

 

Cháo thịt dê, đậu xanh, rau thơm

 

 

Thứ 4

27/1/2021

Cơm gạo tẻ

Cá thu sốt cà chua

Canh bí xanh nấu tôm

 

Phở thịt bò, rau thơm

 

 

Thứ 5

28/1/2021

Cơm gạo tẻ

Thịt bò súp cà chua

Muối vừng

Canh hẹ trứng

 

xôi đậu xanh

Muối lạc

 

 

Thứ 6

  29/1/2021

Cơm gạo tẻ

Thịt gà xào sả, lá chanh

Rau xào thập cẩm

Canh cải cúc nấu thịt nạc

 

 

Sữa ARTi

 

 

 

 

 

THỰC ĐƠN CỦA TRẺ THÁNG 01 TUẦN III

Từ ngày 18 đến ngày 22/01/2021

THỨ, NGÀY

 

BỮA TRƯA

 

PHỤ CHIỀU

 

 

ĐIỀU CHỈNH

 

Thứ 2

18/1/2021

 

Cơm gạo tẻ

Thịt gà xào sả

Canh rau vặt nấu thịt

Rau thập cẩm

 

Sữa bột Arti

 

 

 

 

 

 

Thứ 3

19/1/2021

 

Cơm gạo tẻ

Thịt bò hầm cà chua

Canh bí xanh nấu tôm

Muối vừng

Cháo thịt dê, đậu xanh, rau thơm

 

 

Thứ 4

20/1/2021

Cơm gạo tẻ

Cá thu sốt cà chua

Canh bí đỏ hầm xương

Muối lạc

Phở bò, rau thơm

 

 

 

 

Thứ 5

21/1/2021

Cơm gạo tẻ

Trứng gà đúc thịt lợn

Canh rau cải thịt bò

Rau su hào xào cà rốt

Xôi đậu xanh, muối vừng

 

 

 

Thứ 6

  22/1/2021

Cơm gạo tẻ

Thịt gà Xáo lá chanh

Rau đậu xào lòng gà

Canh hẹ trứng gà

 

 

 Sữa bột Arti

 

 

 

 

 

 

THỰC ĐƠN CỦA TRẺ THÁNG 01 TUẦN II

Từ ngày 11 đến ngày 15/01/2021

THỨ, NGÀY

 

BỮA TRƯA

 

PHỤ CHIỀU

 

 

ĐIỀU CHỈNH

 

Thứ 2

11/1/2021

 

Cơm gạo tẻ

Trứng gà đúc thịt

Muối lạc

Canh cải cúc nấu thịt nạc

 

Xôi gấc, muối lạc

 

 

 

 

 

 

Thứ 3

12/1/2021

 

Cơm gạo tẻ

Thịt gà xào sả

Rau su hào, cà rốt thịt nạc

Canh rau vặt nấu tôm

 

 

Sữa ARTi

 

 

 

Thứ 4

13/1/2021

Cơm gạo tẻ

Cá thu sốt cà chua

Canh bí xanh nấu tôm

 

Phở thịt bò, rau thơm

 

 

Thứ 5

14/1/2021

Cơm gạo tẻ

Thịt bò súp cà chua

Muối vừng

Canh hẹ trứng

 

Cháo xương lợn hầm đậu xanh

 

 

 

Thứ 6

  15/1/2021

Cơm gạo tẻ

Thịt gà Xáo lá chanh

Rau đậu xào lòng gà

Canh bí đỏ hầm xương

 

 

Sữa ARTi

 

 

 

 

 

 

THỰC ĐƠN CỦA TRẺ THÁNG I TUẦN I NĂM 2021

Từ ngày 04 đến ngày 08

THỨ, NGÀY

 

BỮA TRƯA

 

PHỤ CHIỀU

 

 

ĐIỀU CHỈNH

 

Thứ 2

04/1/2021

 

Cơm gạo tẻ

Thịt gà xào sả, lá chanh

Rau  xào thập cẩm

Canh rau vặt nấu thịt

 

Sữa ARTi

 

 

 

 

 

 

Thứ 3

05/1/2021

 

Cơm gạo tẻ

Thịt bò sốt cà chua

Muối vừng

Canh bí nấu tôm

 

Cháo Thịt dê, đậu xanh, rau thơm

 

 

 

 

Thứ 4

06/1/2021

Cơm gạo tẻ

 Cá Thu sốt cà chua

Canh bí đỏ hầm xương

 

 

Phở thịt bò, rau thơm

 

 

Thứ 5

07/1/2021

Cơm gạo tẻ

Trứng gà ốp la

Muối lạc

Canh bong ngọt  nấu thịt

 

Sữa ARTi

 

 

 

Thứ 6

  08/1/2021

Cơm gạo tẻ

Thịt gà xáo lá chanh

Rau đậu xào lòng gà

Canh hẹ trứng

 

Xôi gấc, trứng gà

 

 

 

THỰC ĐƠN CỦA TRẺ THÁNG 12 TUẦN IV

Từ ngày 28 đến ngày 01/01/2020

THỨ, NGÀY

 

BỮA TRƯA

 

PHỤ CHIỀU

 

 

ĐIỀU CHỈNH

 

Thứ 2

28/12/2020

 

Cơm gạo tẻ

Thịt gà xào sả

Rau su hào, cà rốt thịt nạc

Canh rau vặt nấu tôm

 

Sữa ARTi

 

 

 

 

 

 

Thứ 3

29/12/2020

 

Cơm gạo tẻ

Cá thu sốt cà chua

Canh cải cúc nấu thịt nạc

 

Xôi gấc, muối lạc

 

 

 

 

Thứ 4

30/12/2020

Cơm gạo tẻ

Trứng gà đúc thịt

Muối lạc

Canh bí xanh nấu tôm

 

 

Phở thịt bò, rau thơm

 

 

 

Thứ 5

31/12/2020

Cơm gạo tẻ

Thịt bò súp cà chua

Muối vừng

Canh hẹ trứng

 

 

Sữa ARTi

 

 

Thứ 6

  01/01/2021

 

Nghỉ tết dương lịch

 

Nghỉ tết dương lịch

 

THỰC ĐƠN CỦA TRẺ THÁNG 12 TUẦN IV

Từ ngày 21 đến ngày 25

THỨ, NGÀY

 

BỮA TRƯA

 

PHỤ CHIỀU

 

 

ĐIỀU CHỈNH

 

Thứ 2

21/12/2020

 

Cơm gạo tẻ

Thịt gà xào sả, lá chanh

Rau  xào thập cẩm

Canh rau vặt nấu thịt

 

Sữa ARTi

 

 

 

 

 

 

Thứ 3

22/12/2020

 

Cơm gạo tẻ

Thịt bò sốt cà chua

Muối vừng

Canh bí nấu tôm

 

Cháo Thịt dê, đậu xanh, rau thơm

 

 

 

 

Thứ 4

23/12/2020

Cơm gạo tẻ

 Cá Thu sốt cà chua

Canh bí đỏ hầm xương

 

 

Phở thịt bò, rau thơm

 

 

Thứ 5

24/12/2020

Cơm gạo tẻ

Trứng gà ốp la

Muối lạc

Canh bong ngọt  nấu thịt

 

Sữa ARTi

 

 

 

Thứ 6

  25/12/2020

Cơm gạo tẻ

Thịt gà xáo lá chanh

Rau đậu xào lòng gà

Canh hẹ trứng

 

Xôi gấc, trứng gà

 

 

 

THỰC ĐƠN CỦA TRẺ THÁNG 12 TUẦN III

Từ ngày 14 đến ngày 18/12

THỨ, NGÀY

 

BỮA TRƯA

 

PHỤ CHIỀU

 

 

ĐIỀU CHỈNH

 

Thứ 2

14/12/2020

 

Cơm gạo tẻ

Thịt gà xào sả

Rau su hào, cà rốt thịt nạc

Canh rau vặt nấu tôm

 

Sữa ARTi

 

 

 

 

 

 

Thứ 3

15/12/2020

 

Cơm gạo tẻ

Thịt bò súp cà chua

Muối vừng

Canh hẹ trứng

 

Cháo thịt gà hầm hạt sen

 

 

 

 

Thứ 4

16/12/2020

Cơm gạo tẻ

Trứng gà đúc thịt

Rau xào thập cẩm

Canh bí xanh nấu tôm

 

 

 

Phở thịt bò, rau thơm

 

 

 

Thứ 5

17/12/2020

Cơm gạo tẻ

Cá thu sốt cà chua

Canh rau gót nấu thịt nạc

 

Xôi gấc, trứng rán

 

 

Thứ 6

  18/12/2020

Cơm gạo tẻ

Thịt gà xáo lá chanh

Muối lạc

Canh bí đỏ hầm xương

 

Sữa ARTi

 

 

 

 

           

THỰC ĐƠN CỦA TRẺ THÁNG 12 TUẦN II

Từ ngày 07 đến ngày 11

THỨ, NGÀY

 

BỮA TRƯA

 

PHỤ CHIỀU

 

 

ĐIỀU CHỈNH

 

Thứ 2

07/12/2020

 

Cơm gạo tẻ

Thịt bò sốt cà chua

Rau  xào thập cẩm

Canh rau vặt nấu tôm

 

Cháo Thịt dê, đậu xanh, rau thơm

 

 

 

 

 

Thứ 3

08/12/2020

 

Cơm gạo tẻ

Thịt gà xào sả, lá chanh

Muối vừng

Canh bí nấu tôm

 

Sữa ARTi

 

 

 

 

 

Thứ 4

09/12/2020

Cơm gạo tẻ

 Cá Thu sốt cà chua

Canh bí đỏ hầm xương

 

 

 

Phở thịt bò, rau thơm

 

 

 

Thứ 5

10/12/2020

Cơm gạo tẻ

Trứng gà ốp la

Muối lạc

Canh bong ngọt  nấu thịt

 

Sữa ARTi

 

 

 

Thứ 6

  11/12/2020

Cơm gạo tẻ

Thịt gà xáo lá chanh

Rau đậu xào lòng gà

Canh hẹ trứng

 

Xôi gấc, trứng gà

 

 

 

THỰC ĐƠN CỦA TRẺ THÁNG 12 TUẦN I

Từ ngày 30/11 đến ngày 04/12

THỨ, NGÀY

 

BỮA TRƯA

 

PHỤ CHIỀU

 

 

ĐIỀU CHỈNH

 

Thứ 2

30/11/2020

 

Cơm gạo tẻ

Thịt gà xào sả

Rau su hào, cà rốt thịt nạc

Canh rau vặt nấu tôm

 

Sữa ARTi

 

 

 

 

 

 

Thứ 3

01/12/2020

 

Cơm gạo tẻ

Thịt bò súp cà chua

Muối vừng

Canh hẹ trứng

 

Cháo thịt gà hầm hạt sen

 

 

 

 

Thứ 4

02/12/2020

Cơm gạo tẻ

Trứng gà đúc thịt

Rau xào thập cẩm

Canh bí xanh nấu tôm

 

 

 

Phở thịt bò, rau thơm

 

 

 

Thứ 5

03/12/2020

Cơm gạo tẻ

Cá thu sốt cà chua

Canh rau gót nấu thịt nạc

 

Xôi gấc, trứng rán

 

 

Thứ 6

  04/12/2020

Cơm gạo tẻ

Thịt gà xáo lá chanh

Muối lạc

Canh bí đỏ hầm xương

 

Sữa ARTi

 

 

 

 

THỰC ĐƠN CỦA TRẺ THÁNG 11 TUẦN IV

Từ ngày 23 đến ngày 27

THỨ, NGÀY

 

BỮA TRƯA

 

PHỤ CHIỀU

 

 

ĐIỀU CHỈNH

 

Thứ 2

23/11/2020

 

Cơm gạo tẻ

Thịt gà xào sả

Rau su hào, cà rốt thịt nạc

Canh rau vặt nấu tôm

 

Cháo xương hầm đậu xanh

 

 

 

 

 

 

Thứ 3

24/11/2020

 

Cơm gạo tẻ

Thịt bò súp cà chua

Muối vừng

Canh hẹ trứng

 

Sữa ARTi

 

 

 

 

Thứ 4

25/11/2020

Cơm gạo tẻ

Trứng gà đúc thịt

Rau xào thập cẩm

Canh bí xanh nấu tôm

 

 

Phở thịt bò, rau thơm

 

 

 

Thứ 5

26/11/2020

Cơm gạo tẻ

Cá thu sốt cà chua

Muối lạc

Canh rau gót nấu thịt nạc

 

Xôi gấc, trứng rán

 

 

Thứ 6

  27/11/2020

Cơm gạo tẻ

Thịt gà cà ri

Muối vừng

Canh bí đỏ hầm xương

 

Sữa ARTi

 

 

 

 

           

THỰC ĐƠN CỦA TRẺ THÁNG 11 TUẦN III

Từ ngày 16 đến ngày 20

THỨ, NGÀY

 

BỮA TRƯA

 

PHỤ CHIỀU

 

 

ĐIỀU CHỈNH

 

Thứ 2

16/11/2020

 

Cơm gạo tẻ

Thịt bò sốt cà chua

Rau  xào thập cẩm

Canh rau vặt nấu tôm

 

Cháo Thịt gà, hạt sen, rau thơm

 

 

 

 

 

Thứ 3

17/11/2020

 

Cơm gạo tẻ

Thịt gà xào sả, lá chanh

Muối vừng

Canh bí nấu tôm

 

Sữa ARTi

 

 

 

 

 

Thứ 4

18/11/2020

Cơm gạo tẻ

 Cá Thu sốt cà chua

Canh bí đỏ hầm xương

 

 

 

Phở thịt bò, rau thơm

 

 

 

Thứ 5

19/11/2020

Cơm gạo tẻ

Trứng gà đúc thịt

Muối vừng

Canh bong ngọt  nấu thịt

 

Sữa ARTi

 

 

 

Thứ 6

  20/11/2020

Cơm gạo tẻ

Thịt gà xáo lá chanh

Rau xào thập cẩm

Canh hẹ trứng

 

Cháo xương sườn, đậu xanh, rau mùi

 

 

 

THỰC ĐƠN CỦA TRẺ THÁNG 11 TUẦN II

Từ ngày 09 đến ngày 13

THỨ, NGÀY

 

BỮA TRƯA

 

PHỤ CHIỀU

 

 

ĐIỀU CHỈNH

 

Thứ 2

09/11/2020

 

Cơm gạo tẻ

Thịt gà xào sả

Rau su hào, cà rốt thịt nạc

Canh rau vặt nấu tôm

 

Sữa ARTi

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 3

10/11/2020

 

Cơm gạo tẻ

Thịt bò súp cà chua

Muối vừng

Canh hẹ trứng

 

 

Cháo Thịt gà, hạt sen, rau thơm

 

 

 

Thứ 4

11/11/2020

Cơm gạo tẻ

Trứng gà đúc thịt

Rau xào thập cẩm

Canh bí xanh nấu tôm

 

 

 

Phở thịt bò, rau thơm

 

 

 

Thứ 5

12/11/2020

Cơm gạo tẻ

Cá thu sốt cà chua

Muối lạc

Canh rau gót nấu thịt nạc

 

Xôi gấc, trứng rán

 

 

Thứ 6

  13/11/2020

Cơm gạo tẻ

Thịt gà cà ri

Muối vừng

Canh bí đỏ hầm xương

 

Sữa ARTi

 

 

 

 

THỰC ĐƠN CỦA TRẺ THÁNG 11 TUẦN I

Từ ngày 02 đến ngày 06

THỨ, NGÀY

 

BỮA TRƯA

 

PHỤ CHIỀU

 

 

ĐIỀU CHỈNH

 

Thứ 2

02/11/2020

 

Cơm gạo tẻ

Thịt bò sốt cà chua

Rau bí xào giá thịt nạc

Canh rau vặt nấu tôm

 

Cháo Thịt gà, hạt sen, rau thơm

 

 

 

 

 

Thứ 3

03/11/2020

 

Cơm gạo tẻ

Thịt gà xào sả, lá chanh

Muối vừng

Canh mướp nấu tôm

 

Sữa ARTi

 

 

 

 

 

Thứ 4

04/11/2020

Cơm gạo tẻ

 Cá Thu sốt cà chua

Canh bí đỏ hầm xương

 

 

 

Phở thịt bò, rau thơm

 

 

 

Thứ 5

05/11/2020

Cơm gạo tẻ

Trứng gà đúc thịt

Muối vừng

Canh rau vặt nấu tôm

 

Cháo bồ câu, đậu xanh, rau mùi

 

 

Thứ 6

  06/11/2020

Cơm gạo tẻ

Thịt gà xáo lá chanh

Rau xào thập cẩm

Canh hẹ trứng

 

Sữa ARTi

 

 

 

 

THỰC ĐƠN CỦA TRẺ THÁNG 10 TUẦN IV

Từ ngày 26 đến ngày 30

THỨ, NGÀY

 

BỮA TRƯA

 

PHỤ CHIỀU

 

 

ĐIỀU CHỈNH

 

Thứ 2

26/10/2020

 

Cơm gạo tẻ

Thịt bò sốt cà chua

Rau bí xào giá, thịt nạc

Canh rau vặt nấu tôm

 

Sữa ATi

 

 

 

 

Thứ 3

27/10/2020

 

Cơm gạo tẻ

Thịt gà xáo lá chanh

Muối vừng

Canh mướp nấu tôm

 

Phở thịt bò, rau thơm

 

 

 

 

 

Thứ 4

28/10/2020

Cơm gạo tẻ

 Trứng gà đúc thịt

Rau xào thập cẩm

Canh rau vặt nấu tôm

 

Cháo bồ câu, đậu xanh, rau thơm

 

 

 

 

Thứ 5

29/10/2020

Cơm gạo tẻ

Cá thu sốt cà chua

 Muối lạc

Canh bí đỏ hầm xương

 

Cháo tim cật, rau thơm

 

 

 

 

 

Thứ 6

  30/10/2020

Cơm gạo tẻ

Thịt gà cà ri

Muối vừng

Canh hẹ trứng

 

Sữa Ati

 

 

 

 

                                                 THỰC ĐƠN CỦA TRẺ THÁNG 10 TUẦN III

Từ ngày 19 đến ngày 23

THỨ, NGÀY

 

BỮA TRƯA

 

PHỤ CHIỀU

 

 

ĐIỀU CHỈNH

 

Thứ 2

19/10/2020

 

 

Nghỉ lụt

 

 

 

Thứ 3

20/10/2020

 

Nghỉ lụt

 

 

 

 

Thứ 4

21/10/2020

Cơm gạo tẻ

 Thịt gà nấu xáo lá chanh

Canh rau ngót, thịt nạc

Muối lạc, vừng

 

 

Cháo thịt dê, đậu xanh, rau thơm

 

 

 

 

Thứ 5

22/10/2020

Cơm gạo tẻ

Thịt bò hầm rau củ, quả

 Muối lạc, vừng

Canh bí đỏ hầm xương

 

Sữa Ati

 

 

 

 

 

Thứ 6

23/10/2020

Cơm gạo tẻ

Thịt gà cà ri

Rau xào thập cẩm

Canh hẹ trứng

 

 

 

Xôi gấc, trứng

 

                                                                                                                                     THỰC ĐƠN CỦA TRẺ THÁNG 10 TUẦN II

TỪ NGÀY 19 ĐẾN 23 THÁNG 10 NĂM 2020

THỨ, NGÀY

 

BỮA TRƯA

 

PHỤ CHIỀU

 

 

ĐIỀU CHỈNH

 

Thứ 2

19/10/2020

 

Cơm gạo tẻ

Trứng đúc thịt

Muối lạc, vừng

Canh bí tôm

 

Sữa ARTi

 

 

Nghỉ mưa, bão

 

Thứ 3

20/10/2020

 

Cơm gạo tẻ

 Cá thu sốt cà chua

Rau xào thập cẩm

Canh rau vặt nấu thịt nạc

 

Phở thịt bò, rau thơm

 

Nghỉ mưa, bão

 

 

Thứ 4

21/10/2020

Cơm gạo tẻ

Thịt gà xáo lá chanh

Muối lạc, vừng

Canh rau ngót nấu thịt

 

Cháo thịt dê, đậu xanh, rau mùi

 

 

Thứ 5

22/10/2020

Cơm gạo tẻ

Thịt bò hầm rau củ, quả

Muối lạc, vừng

Canh bí đỏ nấu xương, thịt

 

Sữa ARTi

 

 

 

Thứ 6

  23/10/2020

Cơm gạo tẻ

Thịt gà xào sả, lá chanh

Rau xào thập cẩm

Canh hẹ trứng

 

Xôi gấc

Trứng rán

 

 

THỰC ĐƠN CỦA TRẺ THÁNG 10 TUẦN II

TỪ NGÀY 12 ĐẾN 16 THÁNG 10 NĂM 202

THỨ, NGÀY

 

BỮA TRƯA

 

PHỤ CHIỀU

 

 

ĐIỀU CHỈNH

 

Thứ 2

12/10/2020

 

Cơm gạo tẻ

Thịt bò sốt cà chua

Rau bí xào giá thịt nạc

Canh rau vặt nấu tôm

 

Cháo Thịt gà, hạt sen, rau thơm

 

 

 

 

 

Thứ 3

13/10/2020

 

Cơm gạo tẻ

Thịt gà xào sả, lá chanh

Muối vừng

Canh mướp nấu tôm

 

Sữa ARTi

 

 

 

 

 

Thứ 4

14/10/2020

Cơm gạo tẻ

 Cá Thu sốt cà chua

Canh bí đỏ hầm xương

 

 

 

Phở thịt bò, rau thơm

 

 

 

Thứ 5

15/10/2020

Cơm gạo tẻ

Trứng gà đúc thịt

Muối vừng

Canh rau vặt nấu tôm

 

Cháo bồ câu, đậu xanh, rau mùi

 

 

Thứ 6

  16/10/2020

Cơm gạo tẻ

Thịt gà xáo lá chanh

Rau xào thập cẩm

Canh hẹ trứng

 

Sữa ARTi

 

 

 

 

                                          THỰC ĐƠN CỦA TRẺ THÁNG 10 TUẦN I

TỪ NGÀY 05 ĐẾN 9 THÁNG 10 NĂM 2020

THỨ, NGÀY

 

BỮA TRƯA

 

PHỤ CHIỀU

 

 

ĐIỀU CHỈNH

 

Thứ 2

5/10/2020

 

Cơm gạo tẻ

Thịt bò sốt cà chua

Rau bí xào giá thịt nạc

Canh rau vặt nấu tôm

 

Cháo bồ câu, đậu xanh, rau thơm

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 3

6/10/2020

 

Cơm gạo tẻ

Thịt gà xáo lá chanh

Muối vừng

Canh mướp nấu tôm

 

Sữa ARTi

 

 

 

 

 

Thứ 4

7/10/2020

Cơm gạo tẻ

Trứng gà đúc thịt

 Rau xào thập cẩm

Canh rau vặt nấu tôm

 

Phở thịt bò, rau thơm

 

 

 

 

 

Thứ 5

8/10/2020

Cơm gạo tẻ

 Cá Thu sốt cà chua

Muối lạc

Canh bí hầm xương

 

Cháo thị dê, đậu xanh, rau mùi

 

 

Thứ 6

  9/10/2020

Cơm gạo tẻ

Thịt gà xáo lá chanh

Muối vừng

Canh hẹ trứng

 

Sữa ARTi

 

 

 

 

           

THỰC ĐƠN TUẦN IV

                                           TỪ NGÀY 28/9 ĐẾN 02 THÁNG 10 NĂM 2020

THỨ, NGÀY

 

BỮA TRƯA

 

PHỤ CHIỀU

 

ĐIỀU CHỈNH

 

Thứ 2

28/9/2020

 

Cơm gạo tẻ

Thịt gà cà ri

Muối lạc, vừng

Canh bí tôm

 

Sữa ATi

 

 

 

 

 

Thứ 3

29/9/2020

 

 

 

Hội nghị Công chức viên chức

 

 

 

 

Thứ 4

30/9/2020

Cơm gạo tẻ

 Cá thu sốt cà chua

Rau xào thập cẩm

Canh rau vặt nấu thịt nạc

 

Phở thịt bò, rau thơm

 

 

 

 

 

Thứ 5

01/10/2020

Cơm gạo tẻ

Thịt bò hầm cà chua

Muối lạc, vừng

Canh bí đỏ nấu xương, thịt

 

Sữa ATi

 

 

 

 

 

Thứ 6

  02/10/2020

Cơm gạo tẻ

Trứng đúc thịt

Rau bí xào giá

Canh rau ngót nấu tôm

 

Cháo thịt dê, đậu xanh, rau mùi

 

 

       

THỰC ĐƠN THÁNG 9 TUẦN III

                                           TỪ NGÀY 21 ĐẾN 25 THÁNG 9 NĂM 2020

THỨ, NGÀY

 

BỮA TRƯA

 

PHỤ CHIỀU

 

 

ĐIỀU CHỈNH

 

Thứ 2

21/9/2020

 

Cơm gạo tẻ

Thịt bò súp cà chua

Muối vừng

Canh mướp nấu tôm

 

Cháo xương dê, đậu xanh, rau thơm

 

 

 

 

Thứ 3

22/9/2020

 

Cơm gạo tẻ

Thịt gà xào sả lá chanh

Rau bí xào giá thịt nạc

Canh rau vặt nấu tôm

 

Sữa ATi

 

 

 

 

 

Thứ 4

23/9/2020

Cơm gạo tẻ

 Tôm kho thịt

Muối lạc

Canh bí hầm xương

 

Phở thịt bò, rau thơm

 

 

 

 

 

Thứ 5

24/9/2020

Cơm gạo tẻ

Trứng gà ốp la

 Cà rốt, khoai tây xào thịt

Canh rau vặt nấu tôm

 

Chè đậu đen

 

 

 

 

 

Thứ 6

  25/9/2020

Cơm gạo tẻ

Thịt gà xáo lá chanh

Muối vừng

Canh hẹ trứng

 

Sữa Ati

 

 

 

 

THỰC ĐƠN THÁNG 9 TUẦN II

                                           TỪ NGÀY 21 ĐẾN 25 THÁNG 9 NĂM 202

THỨ, NGÀY

 

BỮA TRƯA

 

PHỤ CHIỀU

 

 

ĐIỀU CHỈNH

 

Thứ 2

21/9/2020

 

Cơm gạo tẻ

Thịt bò súp cà chua

Muối vừng

Canh mướp nấu tôm

 

Cháo xương dê, đậu xanh, rau thơm

 

 

 

 

Thứ 3

22/9/2020

 

Cơm gạo tẻ

Thịt gà xào sả lá chanh

Rau bí xào giá thịt nạc

Canh rau vặt nấu tôm

 

Sữa ATi

 

 

 

 

 

Thứ 4

23/9/2020

Cơm gạo tẻ

 Tôm kho thịt

Muối lạc

Canh bí hầm xương

 

Phở thịt bò, rau thơm

 

 

 

 

 

Thứ 5

24/9/2020

Cơm gạo tẻ

Trứng gà ốp la

 Cà rốt, khoai tây xào thịt

Canh rau vặt nấu tôm

 

Chè đậu đen

 

 

 

 

 

Thứ 6

  25/9/2020

Cơm gạo tẻ

Thịt gà xáo lá chanh

Muối vừng

Canh hẹ trứng

 

Sữa Ati

 

 

 

 

THỰC ĐƠN TUẦN II

                                           TỪ NGÀY 14 ĐẾN 18 THÁNG 9 NĂM 202

THỨ, NGÀY

 

BỮA TRƯA

 

PHỤ CHIỀU

 

ĐIỀU CHỈNH

 

Thứ 2

14/9/2020

 

Cơm gạo tẻ

Thịt gà cà ri

Muối lạc

Canh hẹ trứng

 

Sữa ATi

 

 

 

 

 

Thứ 3

15/9/2020

 

Cơm gạo tẻ

Trứng gà đúc thịt nạc

Muối vừng

Canh bí xanh tôm

 

Cháo thịt dê, đậu xanh, rau mùi

 

 

 

 

 

Thứ 4

16/9/2020

Cơm gạo tẻ

 Cá thu sốt cà chua

Muối vừng

Canh rau vặt nấu thịt nạc

 

Phở thịt bò, rau thơm

 

 

 

 

 

Thứ 5

17/9/2020

Cơm gạo tẻ

Thịt bò hầm cà chua

Muối lạc

Canh bí đỏ nấu xương, thịt

 

Chè thập cẩm

 

 

 

 

 

Thứ 6

  18/9/2020

Cơm gạo tẻ

Thịt gà nấu xáo

Muối vừng

Canh rau vặt nấu tôm

 

Sữa ATi

 

 

 

       

                                                                                                                                                                                            THỰC ĐƠN HÀNG NGÀY CỦA BÉ

Tuần : 4 tháng 6 năm 2020( Từ ngày 22/6/2020 đến ngày 26/6/2020)

 

Bữa

Độ tuổi

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

 

 

Chính trưa

 

 

 

Mẫu giáo

Thịt lợn xào rau củ

Canh hẹ trứng gà

Muối vừng

Cá chép sốt cà chua

Canh bí xanh nấu tôm

Muối lạc

Thịt gà xào sả

Canh rau vặt thịt nạc

Muối vừng

Tôm rim thịt lợn

Canh chua thịt bò

Muối lạc

Thịt bò hầm cà chua

Canh rau ngót nấu tôm

Muối vừng

Phụ chiều

Cháo thịt gà hầm đậu xanh

Chè đậu xanh

Miến thịt nạc

Sữa bí đỏ

Chuối và bánh

 

THỰC ĐƠN HÀNG NGÀY CỦA BÉ

Tuần : 3 tháng 6 năm 2020( Từ ngày 15/6/2020 đến ngày 19/6/2020)

Bữa

Độ tuổi

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Chính trưa

Mẫu giáo

Thịt bò xào rau củ

Canh bí xanh nấu xương

Muối vừng

Thịt viên chiên

Canh mồng tơi nấu tôm

Muối lạc

Thịt gà nấu xáo

Canh rau vặt thịt nạc

Muối vừng

Cá trắm sốt cà chua

Canh rau ngót thịt nạc

Muối lạc

Trứng gà đúc thịt lợn hẹ

Canh chua thịt bò

Muối vừng

Phụ chiều

Mẫu giáo

Chè thập cẩm

Sữa bí đỏ

Phở bò rau thơm

Cháo bồ câu hầm đậu xanh

Chuối và bánh.

THỰC ĐƠN HÀNG NGÀY CỦA BÉ

Tuần : 2 tháng 6 năm 2020( Từ ngày 08/6/2020 đến ngày 12/6/2020)

Bữa

Độ tuổi

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Chính trưa

Mẫu giáo

Thịt lợn om đậu phụ cà chua

Canh mồng tơi nấu tôm

Muối vừng

Thịt gà kho nấm

Canh hẹ trứng gà

Muối lạc

Cá thu sốt cà chua

Canh rau vặt thịt nạc

Muối vừng

Thịt bò băm viên

Canh bí đỏ nấu xương

Muối lạc

Tôm rim mặn ngọt

Canh rau ngót thịt nạc

Muối vừng

Phụ chiều

Mẫu giáo

Chè đậu đen

Cháo tim cật cà rốt

Sữa ngô non

Phở gà rau thơm

Chuối và bánh

 

THỰC ĐƠN HÀNG NGÀY CỦA BÉ

Tuần : 1 tháng 6 năm 2020( Từ ngày 01 /6/2020 đến ngày 05/6/2020)

Bữa

Độ tuổi

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Chính trưa

Mẫu giáo

Thịt bò xào giá

Canh rau vặt nấu tôm

Muối vừng

Tôm rim thịt lợn

Canh bí xanh nấu xương

Muối lạc

Thịt gà cà ri

Canh hẹ trứng gà

Muối vừng

Cá viên chiên

Canh rau ngót thịt nạc

Muối lạc

T Thịt lợn băm xào rau củ

Canh mướp nấu tôm

Muối vừng

Phụ chiều

Mẫu giáo

Cháo sườn hầm đậu xanh

Chè bột lọc

Sữa bí đỏ

Miến thịt gà

Chuối và bánh

 

THỰC ĐƠN HÀNG NGÀY CỦA BÉ

Tuần : 4 tháng 5 năm 2020( Từ ngày 25 /5/2020 đến ngày 29/5/2020)

 

Bữa

Độ tuổi

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Chính trưa

Mẫu giáo

Thịt lợn kho trứng cút

Canh rau vặt nấu tôm

Muối vừng

Thịt bò hầm cà chua

Canh bí xanh nấu xương

Muối lạc

Cá trắm kho nghệ

Canh mướp nấu tôm

Muối vừng

Thịt gà xáo lá chanh

Canh hẹ trứng gà

Muối lạc

Tôm rim me

Canh rau ngót thịt nạc

Muối vừng

Phụ chiều

Mẫu giáo

Cháo lươn bí đỏ

Chè đậu xanh

Sữa ngô non

Phở bò rau thơm

Chuối và bánh

THỰC ĐƠN HÀNG NGÀY CỦA BÉ

Tuần : 1 tháng 02 năm 2020( Từ ngày 03/02/2020 đến ngày 07/02/2020)

 

Bữa

Độ tuổi

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

 

 

Chính trưa

 

 

 

Mẫu giáo

Thịt lợn om đậu phụ cà chua

Canh rau vặt nấu xương

Muối vừng

Cá thu sốt cà chua

Canh bí xanh nấu tôm

Muối lạc

Thịt bò xào giá

Canh rau ngót thịt nạc

Rau đậu cô ve xào

Trứng cuộn thịt băm

Canh rau cải thịt bò

Muối vừng

Thịt gà nấu xáo

Canh hẹ trứng gà

Muối lạc

Phụ chiều

Sữa bột

Cháo sườn hầm đậu xanh

Miến thịt gà

Chè khoai sọ

Xôi đậu xanh muối lạc vừng

THỰC ĐƠN HÀNG NGÀY CỦA BÉ

Tuần : 2 tháng 01 năm 2020( Từ ngày 13/01/2020 đến ngày 17/01/2020)

 

Bữa

Độ tuổi

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

 

 

Chính trưa

 

 

 

Mẫu giáo

Thịt lợn om đậu phụ cà chua

Canh bí đỏ xương lợn

Muối vừng

Thịt bò xào súp lơ

Canh rau lang nấu tôm

Muối lạc

Cá trắm sốt cà chua

Canh rau cải thịt bò

Muối vừng

Tổ chức ăn buffe

 

Chả gà

Canh rau vặt thịt nạc

Chẻo lạc

 

 

Phụ chiều

Sữa bột

 

Cháo thịt gà đậu xanh

Phở bò rau thơm

Bánh mỳ sữa

Cháo canh xương lợn

 

THỰC ĐƠN HÀNG NGÀY CỦA BÉ

Tuần : 1 tháng 01 năm 2020( Từ ngày 06/01/2020 đến ngày 10/01/2020)

 

Bữa

Độ tuổi

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

 

 

Chính trưa

 

 

 

Mẫu giáo

Thịt bò hầm rau củ

Canh khoai tây hầm xương

Muối vừng

Thịt lợn kho tàu

Canh rau cải thịt bò

Rau su hào xào

Thịt gà kho nấm rơm

Canh hẹ trứng gà

Muối lạc

Cá thu sốt cà chua

Canh rau vặt thịt nạc

Chẻo lạc

Trứng đúc thịt lợn hẹ

Canh bí xanh nấu sườn

Rau đậu cô ve xào

Phụ chiều

Sữa bột

Cháo tim cật cà rốt

Miến thịt nạc

Chè khoai vạc tím

Xôi đậu hà lan, muối lạc vừng

 

THỰC ĐƠN HÀNG NGÀY CỦA BÉ

Tuần : 5 tháng 12 năm 2019( Từ ngày 30/12/2019 đến ngày 03/01/2020)

 

Bữa

Độ tuổi

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

 

 

Chính trưa

 

 

 

Mẫu giáo

Tôm rim thịt lợn

Canh bí đỏ xương lợn

Muối vừng

Thịt gà xào sả

Canh rau vặt thịt nạc

Muối lạc

 

 

Nghỉ tết dương lịch

Thịt bò hầm bí đỏ

Canh bí xanh nấu tôm

Rau su hào, cà rốt xào

Cá viên chiên

Canh rau ngót thịt nạc

Muối vừng

Phụ chiều

Sữa bột

Cháo chân giò hầm khoai tây, cà rốt

Phở gà rau thơm

Xôi đậu xanh, muối lạc vừng

 

THỰC ĐƠN HÀNG NGÀY CỦA BÉ

Tuần : 4 tháng 12 năm 2019( Từ ngày 23/12/2019 đến ngày 27/12/2019)

 

Bữa

Độ tuổi

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

 

 

Chính trưa

 

 

 

Mẫu giáo

Thịt gà xáo lá chanh

Canh hẹ trứng gà

Chẻo lạc

Trứng đúc thịt lợn hẹ

Canh bí xanh nấu tôm

Rau đậu cô ve xào

Thịt bò xào đậu cô ve

Canh rau vặt thịt nạc

Muối vừng

 

Cá chép sốt cà chua

Canh cải thịt bò

Muối lạc

Thịt lợn viên

Canh khoai tây hầm xương

Rau su hào xào

 

Phụ chiều

Sữa bột

Cháo sườn hầm đậu xanh

Xôi gấc, muối lạc vừng

Cháo canh thịt nạc

 

Phở bò rau thơm

THỰC ĐƠN HÀNG NGÀY CỦA BÉ

Tuần : 3 tháng 12 năm 2019( Từ ngày 16/12/2019 đến ngày 20/12/2019)

 

Bữa

Độ tuổi

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

 

 

Chính trưa

 

 

 

Mẫu giáo

Cá trắm kho nghệ

Canh cải thịt bò

Muối vừng

Thịt gà nấu xáo

Canh hẹ trứng gà

Muối lạc

Tôm rim mặn ngọt

Canh trứng, đậu phụ cà chua

Muối vừng

Trứng đúc đậu phụ

Canh bí xanh nấu tôm

Rau đậu cô ve xào

Thịt bò xào giá

Canh rau vặt nấu tôm

Chẻo lạc

Phụ chiều

Sữa bột

Phở thịt bò

Cháo bồ câu hầm hạt sen

Xôi dừa, muối lạc vừng

Bánh khoai rán

THỰC ĐƠN HÀNG NGÀY CỦA BÉ

Tuần : 2 tháng 12 năm 2019( Từ ngày 09/12/2019 đến ngày 13/12/2019)

 

Bữa

Độ tuổi

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

 

 

Chính trưa

 

 

 

Mẫu giáo

Thịt bò xào súp lơ

Canh rau vặt nấu tôm

Muối vừng

Cá thu sốt cà chua

Canh cải thịt bò

Muối lạc

Thịt gà kho nấm

Canh hẹ trứng gà

Muối vừng

Tôm rim me

Canh cải xương bò

Muối lạc

Trứng gà rán

Canh bí xanh nấu tôm

Muối vừng

Phụ chiều

Sữa bột

Cháo thịt gà cà rốt

Xôi gấc, muối lạc vừng

Chè khoai sọ

Bánh mỳ sữa

THỰC ĐƠN

THỰC ĐƠN HÀNG NGÀY CỦA BÉ

Tuần : 1 tháng 12 năm 2019( Từ ngày 02/12/2019 đến ngày 06/12/2019)

 

Bữa

Độ tuổi

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

 

 

Chính trưa

 

 

 

Mẫu giáo

Cá trắm sốt cà chua

Canh cải thịt bò

Muối vừng

Thịt gà rang

Canh hẹ trứng gà

Muối lạc

Thịt bò hầm cà chua

Canh bí xanh nấu tôm

Muối vừng

Trứng gà rán

Canh rau vặt nấu tôm

Muối lạc

Tôm rim mặn ngọt

Canh trứng đậu phụ cà chua

Muối vừng

 

Phụ chiều

Bánh khoai rán

Phở thịt bò

Xôi vò, muối lạc vừng

Cháo thịt gà hạt sen

Sữa bột

 

HÀNG NGÀY CỦA BÉ

Tuần : 4 tháng 11 năm 2019( Từ ngày 25/11/2019 đến ngày 29/11/2019)

 

Bữa

Độ tuổi

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

 

 

Chính trưa

 

 

 

Mẫu giáo

Thịt bò xào rau củ

Canh rau ngót nấu tôm

Muối vừng

Thịt gà xào sả

Canh hẹ trứng gà

Muối lạc

Cá chép sốt cà chua

Canh chua thịt bò

Rau đậu cô ve

Trứng đúc đậu phụ

Canh bí xanh nấu tôm

Muối vừng

Tôm rim

Canh rau cải xương bò

Chẻo lạc

Phụ chiều

Bánh mỳ sữa

Xôi gấc, muối lạc vừng

Cháo bồ câu đậu xanh

Miến thịt gà

Sữa bột

 

THỰC ĐƠN HÀNG NGÀY CỦA BÉ

Tuần : 3 tháng 11 năm 2019( Từ ngày 18/11/2019 đến ngày 22/11/2019)

 

Bữa

Độ tuổi

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

 

 

Chính trưa

 

 

 

Mẫu giáo

Thịt gà kho nấm

Canh rau vặt nấu tôm

Muối vừng

Thịt bò hầm bí đỏ

Canh trứng, đậu phụ, cà chua

Rau đậu xào

 

Mít tinh 20/11

Cá Thu sốt cà chua

Canh rau cải thịt bò

Chẻo lạc

Trứng gà rán

Canh bí xanh

nấu tôm

Muối vừng

Phụ chiều

Phở thịt bò

Sữa bột

Cháo tôm, bí đỏ

Chè đậu xanh

 

THỰC ĐƠN HÀNG NGÀY CỦA BÉ

Tuần : 2 tháng 11 năm 2019( Từ ngày 11/11/2019 đến ngày 15/11/2019)

 

Bữa

Độ tuổi

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

 

 

Chính trưa

 

 

 

Mẫu giáo

Cá trắm sốt cà chua

Canh cải thịt bò

Muối vừng

Thịt gà nấu xáo

Canh hẹ trứng gà

Muối lạc

Tôm chiên xù

Canh bí đỏ nấu lạc

Rau đậu xào

Thịt gà rang

Canh rau vặt nấu tôm

Muối vừng

Thịt bò xào giá

Canh trứng đậu

Phụ, cà chua

Muối lạc

Phụ chiều

Sữa bột

Xôi đậu đen, muối lạc vừng

Miến thịt gà

Bánh khoai rán

Cháo lươn đậu xanh

 

THỰC ĐƠN HÀNG NGÀY CỦA BÉ

Tuần : 1 tháng 11 năm 2019( Từ ngày 04/11/2019 đến ngày 08/11/2019)

 

Bữa

Độ tuổi

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

 

 

Chính trưa

 

 

 

Mẫu giáo

Thịt bò hầm cà chua

Canh bí đỏ nấu lạc

Rau đậu xào

Cá viên chiên

Canh rau ngót nấu tôm

Muối vừng

Thịt gà xào sả

Canh hẹ trứng gà

Muối lạc

Tôm rim mặn ngọt

Canh khoai tây thịt bò

Muối vừng

Chả gà

Canh rau vặt

nấu tôm

Muối lạc

Phụ chiều

Sữa bột

Xôi đậu xanh, muối lạc vừng

Phở thịt bò

Cháo bồ câu hầm hạt sen

Chuối và bánh

 

THỰC ĐƠN HÀNG NGÀY CỦA BÉ

Tuần : 5 tháng 10 năm 2019( Từ ngày 28/10/2019 đến ngày 01/11/2019)

 

Bữa

Độ tuổi

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

 

 

Chính trưa

 

 

 

Mẫu giáo

Thịt gà cà ri

Canh rau vặt nấu tôm

Muối vừng

Cá thu sốt cà chua

Canh cải thịt bò

Muối lạc

Trứng hấp đậu phụ

Canh rau củ xương bò

Muối vừng

Thịt bò xào rau củ

Canh bí xanh nấu tôm

Muối lạc

Thịt gà kho

nấm

Canh hẹ trứng

Muối vừng

Phụ chiều

Sữa bột

Cháo lươn bí đỏ

Xôi đậu hà lan, muối lạc vừng

Miến thịt gà

Bánh khoai rán

THỰC ĐƠN HÀNG NGÀY CỦA BÉ

Tuần : 4 tháng 10 năm 2019( Từ ngày 21/10/2019 đến ngày 25/10/2019)

 

Bữa

Độ tuổi

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

 

 

Chính trưa

 

 

 

Mẫu giáo

Thịt bò rim

Canh bí đỏ nấu lạc

Rau cà rốt, giá xào

Thịt gà rang

Canh hẹ trứng gà

Muối vừng

Cá trắm kho nghệ

Canh chua thịt bò

Muối lạc

Thịt gà nấu xáo

Canh rau vặt nấu tôm

Muối vừng

Tôm rim me

Canh rau cải

xương bò

Muối lạc

Phụ chiều

Sữa bột

Xôi dừa, muối lạc vừng

Cháo thịt gà hầm đậu xanh

Phở thịt bò

Bánh mỳ sữa

 

THỰC ĐƠN HÀNG NGÀY CỦA BÉ

Tuần : 3 tháng 10 năm 2019( Từ ngày 14/10/2019 đến ngày 18/10/2019)

 

Bữa

Độ tuổi

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

 

 

Chính trưa

 

 

 

Mẫu giáo

Tôm rim mặn ngọt

Canh đậu phụ trứng cà chua

Muối vừng

Thịt bò hầm rau củ

Canh bí xanh nấu tôm

Muối lạc

Thịt gà xào sả

Canh hẹ trứng gà

Muối vừng

Cá chép sốt cà chua

Canh rau ngót nấu tôm

Muối lạc

Chả gà

Canh rau củ

thịt bò

Muối vừng

 

Phụ chiều

Miến thịt gà

Chè khoai sọ

Sữa bột

Xôi vò, muối lạc vừng

Cháo bồ câu hầm đậu xanh

 

THỰC ĐƠN HÀNG NGÀY CỦA BÉ

Tuần : 2 tháng 10 năm 2019( Từ ngày 07/10/2019 đến ngày 11/10/2019)

 

Bữa

Độ tuổi

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

 

 

Chính trưa

 

 

 

Mẫu giáo

Cá viên chiên

Canh mướp nấu tôm

Muối vừng

Thịt bò hầm bí đỏ

Canh đậu phụ, trứng, cà chua

Muối lạc

Tôm rim me

Canh bí xanh xương bò

Muối vừng

Thịt gà kho nấm

Canh hẹ trứng gà

Muối lạc

Trứng hấp đậu phụ

Canh thịt bò rau củ

Muối vừng

Phụ chiều

Cháo thịt gà hạt sen

Xôi đậu xanh, muối lạc

Sữa bột

Phở thịt bò

Bánh mỳ sữa

 

THỰC ĐƠN HÀNG NGÀY CỦA BÉ

Tuần : 1 tháng 10 năm 2019( Từ ngày 30/9/2019 đến ngày 04/10/2019)

 

Bữa

Độ tuổi

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

 

 

Chính trưa

 

 

 

Mẫu giáo

Thịt bò hầm cà chua

Canh bí đỏ hầm xương

Muối vừng

Thịt lợn kho trứng cút

Canh mồng tơi nấu tôm

Muối lạc

Thịt gà cà ri

Canh rau củ hầm xương

Muối vừng

Cá thu sốt cà chua

Canh rau vặt thịt nạc

Muối lạc

Trứng gà rán

thịt băm

Canh chùm

ngây thịt bò

Muối vừng

Phụ chiều

Sữa bột

Cháo chân giò hầm rau củ

Xôi đậu hà lan

Phở thịt gà

Bánh khoai rán

 

THỰC ĐƠN HÀNG NGÀY CỦA BÉ

Tuần : 3 tháng 9 năm 2019( Từ ngày 23/9/2019 đến ngày 27/9/2019)

 

Bữa

Độ tuổi

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

 

 

Chính trưa

 

 

 

Mẫu giáo

Thịt lợn xào rau củ

Canh bí xanh nấu tôm

Muối vừng

Thịt gà rang

Canh rau vặt thịt nạc

Muối lạc

Cá chép sốt cà chua

Canh khoai tây, cà rốt hầm xương

Muối vừng

Thịt bò xào giá

Canh đậu phụ, trứng, cà chua

Muối lạc

Tôm rim mặn

ngọt

Canh sườn rau ngót

Muối vừng

Phụ chiều

Sữa bột

Cháo tim rau mùi

Xôi đậu đen, muối vừng

Cháo canh, thịt nạc

Chuối, bánh

 

THỰC ĐƠN HÀNG NGÀY CỦA BÉ

Tuần : 2 tháng 9 năm 2019( Từ ngày 16/9/2019 đến ngày 20/9/2019)

 

Bữa

Độ tuổi

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

 

 

Chính trưa

 

 

 

Mẫu giáo

Thịt bò xào cà rốt

Canh rau vặt nấu tôm

Muối vừng

Thịt lợn kho tàu

Canh hẹ trứng gà

Muối lạc

Cá trắm kho nghệ

Canh chua thịt bò

Muối vừng

Tôm rim thịt lợn

Canh mướp nấu xương

Muối lạc

Thịt gà nấu xáo

Canh bí đỏ nấu lạc

Muối vừng

Phụ chiều

Sữa bột

Cháo bồ câu hầm đậu xanh

Chè đậu xanh

Miến thịt nạc

Bánh mỳ sữa

 

THỰC ĐƠN HÀNG NGÀY CỦA BÉ

Tuần : 1 tháng 9 năm 2019( Từ ngày 09/9/2019 đến ngày 13/9/2019)

 

Bữa

Độ tuổi

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

 

Chính trưa

 

 

 

Mẫu giáo

 

Chưa tổ chức ăn bán trú

Thịt lợn chưng trứng

Canh bí xanh nấu tôm

Muối vừng

Cá Thu sốt cà chua

Canh rau vặt nấu xương

Muối lạc

Thịt bò hầm bí đỏ

Canh rau ngót thịt nạc

Muối vừng

Thịt gà xào sả

Canh hẹ trứng gà

Muối lạc

Phụ chiều

Cháo sườn hầm rau củ

Phở bò

Xôi đậu xanh muối vừng

Sữa bột

 

THỰC ĐƠN HÀNG NGÀY CỦA BÉ

Tuần : 5 tháng 5 năm 2019( Từ ngày 27/5/2019 đến ngày 31/5/2019)

 

Bữa

Độ tuổi

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

 

 

 

 

Chính trưa

Nhà trẻ

Thịt lợn băm xào rau củ

Canh rau vặt nấu tôm

Muối vừng

Trứng gà rán

Canh rau ngót thịt nạc

Muối lạc

 

Không ăn

 

Không ăn

 

Tổng kết năm học 2018 - 2019

Mẫu giáo

Thịt lợn băm xào rau củ

Canh rau vặt nấu tôm

Muối vừng

Trứng gà rán

Canh rau ngót thịt nạc

Muối lạc

Phụ chiều

Nhà trẻ

Chè thập cẩm

Sữa bột

Mẫu giáo

Chè thập cẩm

Sữa bột

 

THỰC ĐƠN HÀNG NGÀY CỦA BÉ

Tuần : 4 tháng 5 năm 2019( Từ ngày 20/5/2019 đến ngày 24/5/2019)

 

Bữa

Độ tuổi

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

 

 

 

 

Chính trưa

Nhà trẻ

Thịt lợn viên

Canh rau ngót nấu tôm

Muối lạc

Cá trắm kho nghệ

Canh rau vặt thịt nạc

Muối vừng

Thịt bò xào rau củ hỗn hợp

Canh bí xanh nấu xương

Muối lạc

Thịt gà nấu xáo

Canh hẹ trứng gà

Muối vừng

 Trứng gà đúc đậu phụ

X Canh mồng tơi nấu hến

Muối lạc

Mẫu giáo

Thịt lợn viên

Canh rau ngót nấu tôm

Muối lạc

Cá trắm kho nghệ

Canh rau vặt thịt nạc

Muối vừng

Thịt bò xào rau củ hỗn hợp

Canh bí xanh nấu xương

Muối lạc

Thịt gà nấu xáo

Canh hẹ trứng gà

Muối vừng

T Trứng gà đúc đậu phụ

X Canh mồng tơi nấu hến

Muối lạc

Phụ chiều

Nhà trẻ

Sữa bột

Cháo tim rau mùi

Chè đậu đen

Cháo canh thịt nạc

Chuối và bánh

Mẫu giáo

Sữa bột

Cháo tim rau mùi

Chè đậu đen

Cháo canh thịt nạc

Chuối và bánh

THỰC ĐƠN HÀNG NGÀY CỦA BÉ

Tuần : 3 tháng 5 năm 2019( Từ ngày 13/5/2019 đến ngày 17/5/2019)

 

Bữa

Độ tuổi

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

 

 

 

 

Chính trưa

Nhà trẻ

Thịt bò xào giá

Canh rau muống nấu xương

Muối vừng

Thịt lợn kho trứng cút

Canh mồng tơi nấu hến

Muối lạc

Thịt gà xào chua ngọt

Canh rau vặt thịt nạc

Muối vừng

Trứng gà đúc thịt lợn nấm

Canh chua thịt bò

Muối lạc

Tôm rim me

Canh hẹ trứng gà

Muối lạc

Mẫu giáo

Thịt bò xào giá

Canh rau muống nấu xương

Muối vừng

Thịt lợn kho trứng cút

Canh mồng tơi nấu hến

Muối lạc

Thịt gà xào chua ngọt

Canh rau vặt thịt nạc

Muối vừng

Trứng gà đúc thịt lợn nấm

Canh chua thịt bò

Muối lạc

Tôm rim me

Canh hẹ trứng gà

Muối lạc

Phụ chiều

Nhà trẻ

Sữa bột

Miến gà

Chè thập cẩm

Cháo chân giò hầm rau củ

Chuối và bánh

Mẫu giáo

Sữa bột

Miến gà

Chè thập cẩm

Cháo chân giò hầm rau củ

Chuối và bánh

 

THỰC ĐƠN HÀNG NGÀY CỦA BÉ

Tuần : 2 tháng 5 năm 2019( Từ ngày 06/5/2019 đến ngày 10/5/2019)

Bữa

Độ tuổi

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

 

 

 

 

Chính trưa

Nhà trẻ

Chả ngô

Canh mồng tơi nấu hến

Muối vừng

Cá thu sốt cà chua

Canh sườn rau củ hỗn hợp

Muối lạc

Trứng gà hấp thịt băm

Canh rau ngót thịt nạc

Muối vừng

Thịt bò hầm cà chua

Canh bí đỏ nấu xương

Muối lạc

Thịt gà rang

Canh hẹ trứng gà

Muối vừng

Mẫu giáo

Chả ngô

Canh mồng tơi nấu hến

Muối vừng

Cá thu sốt cà chua

Canh sườn rau củ hỗn hợp

Muối lạc

Trứng gà hấp thịt băm

Canh rau ngót thịt nạc

Muối vừng

Thịt bò hầm cà chua

Canh bí đỏ nấu xương

Muối lạc

Thịt gà rang

Canh hẹ trứng gà

Muối vừng

Phụ chiều

Nhà trẻ

Sữa bột

Cháo sườn hầm đậu xanh

Phở bò

Chè đậu đen

Bánh mỳ sữa

Mẫu giáo

Sữa bột

Cháo sườn hầm đậu xanh

Phở bò

Chè đậu đen

Bánh mỳ sữa

 

THỰC ĐƠN HÀNG NGÀY CỦA BÉ

Tuần : 1 tháng 4 năm 2019( Từ ngày 01/4/2019  đến ngày 05/4/2019)

 

Bữa

Độ tuổi

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

 

 

 

 

Chính trưa

Nhà trẻ

Cá chép sốt cà chua

Canh mồng tơi nấu tôm

Muối vừng

Thịt lợn viên

Canh chùm ngây thịt bò

Muối lạc

Thịt bò hầm cà chua

Canh bí xanh nấu xương

Muối vừng

Thịt gà xáo lá chanh

Canh rau vặt thịt nạc

Muối lạc

    Trứng gà hấp đậu phụ

     Canh rau củ hầm xương

    Muối vừng

Mẫu giáo

Cá chép sốt cà chua

Canh mồng tơi nấu tôm

Muối vừng

Thịt lợn viên

Canh chùm ngây thịt bò

Muối lạc

Thịt bò hầm cà chua

Canh bí xanh nấu xương

Muối vừng

Thịt gà xáo lá chanh

Canh rau vặt thịt nạc

Muối lạc

    Trứng gà hấp đậu phụ

     Canh rau củ hầm xương

    Muối vừng

  Phụ chiều

Nhà trẻ

Sữa bột

Cháo thịt gà hầm hạt sen

Xôi đậu xanh muối vừng

Miến thịt nạc

Cháo tôm rau ngót

Mẫu giáo

Sữa bột

Cháo thịt gà hầm hạt sen

Xôi đậu xanh muối vừng

Miến thịt nạc

Bánh mỳ sữa