Cô giáo như mẹ hiền

THỰC ĐƠN TUẦN 7
Địa chỉ: Xã Sơn Bằng, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh
 19/09/16  Ban giám hiệu  224
TT Họ và tên Chức vụ Ngày sinh Số điện thoại Địa chỉ E-mail 1 Nguyễn Thị Hồng Sa Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng 25/10/1981 0989832281 hongsamnpc@gmail.com 2 NguyễnThịHằng Phó hiệu trưởng- Chủ tịch công đoàn 16/06/1983 ...
 22/03/14  Chi bộ Đảng  201
TT Họ và tên Năm vào Đảng Chức vụ 1 Nguyễn Thị Nguyệt 2008 Bí thư chi bộ 2 Nguyễn Thị Hằng 2010 Đảng viên 3 Nguyễn Thị Dụng 1996 Đảng viên 4 Thái Thị Đào 1996 Đảng viên 5 Phạm Thị Tú Anh 1996 ...