Cô giáo như mẹ hiền

THỰC ĐƠN TUẦN 7
Địa chỉ: Xã Sơn Bằng, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh
 07/04/14  Thông báo  206
DỰ KIẾN KẾ HOẠCH THÁNG 04. 1. Số lớp, số học sinh, giáo viên. - Duy trì sỹ số trẻ đã có, tiếp tục huy động trẻ NT ra lớp vượt chỉ tiêu so với kế hoạch đầu năm. - Tăng cường tỷ lệ ăn bán trú ở nhóm trẻ. 2. Hoạt động chuyên môn 2.1. Nề nếp - Tiếp tục rèn các nề nếp cho trẻ. ...
 11/03/14  Thông báo  195
KẾ HOẠCH THÁNG 03/2014 1. Nề nếp: - Rèn các nề nếp cho trẻ đặc biệt lớp 3tuổi, 4tuổi, Nhóm trẻ. - Rèn trẻ có thói quen đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông cùng bố mẹ. - Rèn trẻ có thói quen mang khẩu trang, đội mũ, mặc áo khoát ra đường khi trời nắng. 2. Triển khai các chuyên ...